Bulgarian English German
КОНТАКТИ
Shopping cart КОЛИЧКА
МАГАЗИН
ФИЛОСОФИЯ

На старобългарски език "балар" означава "мъдър, учен човек".  Да останем максимално близо до характера на гроздето,  дарено ни от тракийската земя, чрез  виното, което създаваме, е едно от измеренията на мъдростта според нас. Прилагайки щадящи практики и  чрез редуциран добив  ние само помагаме на лозето да разкрие напълно потенциала си. Подчиняваме се на Природата, когато не е милостива към нас, като не произвеждаме вино при недостатъчно  добра  реколта (например реколта 2014 година).

Ние знаем, че измерение на мъдростта е и умелото преплитане  на противоположностите. Гъвкавостта ни умело да следваме променящите се природни условия се съчетава с прилагане на  устойчива практика, включваща подробно разработени процедури за управление на технологичния процес.

Правилно подбрания тероар, едновременно със стриктното прилагане на създадения от членове на нашия екип модел на управление на индустриалното предприятие, са нашата гаранция за повторяемост на качеството на виното.