Bulgarian English German
КОНТАКТИ
Shopping cart КОЛИЧКА
МАГАЗИН
ВИТАЛИЗИРАНО ВИНО
ВИТАЛИЗИРАНОТО ВИНО НА ИЗБА БАЛАР

    Изба за бутикови вина Балар притежава уникална технология за създаване на Витализирано вино. Установките за витализиране са със свидетелство за регистрация на полезен модел и са в процес на патентоване.

 

 КАКВО Е ВИТАЛИЗАЦИЯ?

      Витализирането е процес на продължително въздействие със звукови вълни, вкарани директно във виното, така че да се промени структурата и спектъра на излъчване на молекулите в напитката. Виното озвучено по този начин със специално подбрана класическа музика, мултиплицира качествата си и положителното си въздействие върху човешкия организъм.


         / Кирлианови фотографии на една и съща партида неозвучено и озвучено вино /

В КАКВО СЕ СЪСТОИ МЕТОДЪТ НА ВИТАЛИЗИРАНЕ?

В отделно звукоизолирано помещение подбрана селекция вино, направено от качествено, добре узряло грозде, съзрява няколко месеца /от 3 до 12/ под звуците на класическа музика. Нашата сериозна изследователска и инженерна работа в областта на хидроакустиката доведе до разработването на специални датчици и приспособления, които да преобразуват електрическия сигнал в механична вълна, като идеята е да се проследява онова, което би трябвало да се „чува” и „приема”от водата в състава на виното. Чрез балансиране на инженерните приспособления вълновият потенциал на звука е насочен именно към течността в бъчвите, като е избегната склонността на звука да отдава потенциала си на околната среда.

                                          / Инсталацията за витализиране, чакаща патент /

СПЕЦИАЛНАТА НИ I-ВА КОЛЕКЦИЯ ОТ ВИТАЛИЗИРАНО ВИНО

Първата ни колекция съзря под звуците на безсмъртните произведения на Лудвиг ван Бетовен. Техният мощен заряд се преля във всяка капка на раждащото се вино и го превърна в първото в света Витализирано вино.

В бутилковото си развитие, Витализираното вино продължи да оформя уникалните си качества с букет от аромати и вкусове.Бутилките от първата колекция с платинено покритие,  което предпазва от външни вълнови въздействия за дълъг период от време.

Всяка бутилка е номерирана и е с колекционерска стойност.