За нас

Нашето вълнуващо пътешествие в света на виното започна през 2006 година, когато, след прецизно проучване на почвите, избрахме за място на нашите лозя подножията на мистичните Манастирски възвишения в землището на село Скалица, югозападно от град Ямбол. Винарната ни е в непосредствена близост до лозовите масиви, което гарантира запазването на качествените характеристики на гроздето към началото на винифицирането му. Капацитетът ѝ е за преработка на 50 тона грозде. Основната ни цел е производство на лимитирани серии вина с изявен характер и нямаме за цел разширяване на дейността.

Прилагаме класическа технология за получаване на червено вино с преобладаващо използване на ръчен труд, когато това е от значение за качеството на виното.

Младото вино съзрява във френски 225-литрови дъбови бъчви, последвано от бутилково отлежаване в подземно помещение с постоянна температура и контролирана влажност на въздуха.

 

                                                    Философия

 

На старобългарски език "балар" означава "мъдър, учен човек". Да останем максимално близо до характера на гроздето, дарено ни от тракийската земя, чрез виното, което създаваме, е едно от измеренията на мъдростта според нас. Прилагайки щадящи практики и чрез редуциран добив ние само помагаме на лозето да разкрие напълно потенциала си. Подчиняваме се на Природата, когато не е милостива към нас, като не произвеждаме вино при недостатъчно добра реколта (например реколта 2014 година).

Ние знаем, че измерение на мъдростта е и умелото преплитане на противоположностите. Гъвкавостта ни умело да следваме променящите се природни условия се съчетава с прилагане на устойчива практика, включваща подробно разработени процедури за управление на технологичния процес.

Правилно подбрания тероар, едновременно със стриктното прилагане на създадения от членове на нашия екип модел на управление на индустриалното предприятие, са нашата гаранция за повторяемост на качеството на виното.