Витализирано вино

Изба за бутикови вина Балар притежава уникална технология за създаване на Витализирано вино. Методът и инсталацията за витализиране на вино и виното, произведено с тях, са патентовани към българското патентно ведомство.

 

КАКВО Е ВИТАЛИЗАЦИЯ?

 

Витализирането е процес на продължително въздействие със звукови вълни, вкарани директно във виното, така че да се промени структурата и спектъра на излъчване на молекулите в напитката. Виното озвучено по този начин със специално подбрана класическа музика, мултиплицира качествата си и положителното си въздействие върху човешкия организъм.

 

В КАКВО СЕ СЪСТОИ МЕТОДЪТ НА ВИТАЛИЗИРАНЕ?

 

В отделно звукоизолирано помещение подбрана селекция вино, направено от качествено, добре узряло грозде, съзрява няколко месеца /от 3 до 12/ под звуците на класическа музика. Нашата сериозна изследователска и инженерна работа в областта на хидроакустиката доведе до разработването на специални датчици и приспособления, които да преобразуват електрическия сигнал в механична вълна, като идеята е да се проследява онова, което би трябвало да се „чува” и „приема”от водата в състава на виното. Чрез балансиране на инженерните приспособления вълновият потенциал на звука е насочен именно към течността в бъчвите, като е избегната склонността на звука да отдава потенциала си на околната среда.

 

СПЕЦИАЛНАТА НИ I-ВА КОЛЕКЦИЯ ОТ ВИТАЛИЗИРАНО ВИНО

 

Първата ни колекция съзря под звуците на безсмъртните произведения на Лудвиг ван Бетовен. Техният мощен заряд се преля във всяка капка на раждащото се вино и го превърна в първото в света Витализирано вино.

 

В бутилковото си развитие, Витализираното вино продължи да оформя уникалните си качества с букет от аромати и вкусове.Бутилките от първата колекция с платинено покритие,  което предпазва от външни вълнови въздействия за дълъг период от време.

Всяка бутилка е номерирана и е с колекционерска стойност.